SIEMENS RWF50.20A9 BRÜLÖR ORANSAL KONTROL CİHAZI İKİNCİ EL
214 0.0
2089.19 https://www.brulorparcasi.com Stoklarda! Hemen Sipariş Ver!

SIEMENS RWF50.20A9 BRÜLÖR ORANSAL KONTROL CİHAZI İKİNCİ EL BRÜLÖR PID ORANSAL KONTROL CİHAZI, 220 V.YÜZER KONTROL ÇIKIŞLI PID KONTROLLÜ. EKRAN ÖLÇÜSÜ: 48X48MM.

Stok Kodu2010053
Hızlı
Gönderi
Kdv Hariç 1.770,50  + KDV
Kdv Dahil 2.089,19 
Stokta var
Bu üründen Adet

Ürün Açıklaması

Siemens, PID Kontrol Cihazı, Brülör Oransal KOntrol Cihazı

RWF50.2 ve RWF50.3

RWF50.20A9, 3 pozisyon çıkışlı temel versiyon - Tekli ambalaj
RWF50.21A9, 3 pozisyon çıkışlı temel versiyon - Çoklu ambalaj
RWF50.30A9, Analog çıkışlı temel versiyon - Tekli ambalaj
RWF50.31A9, Analog çıkışlı temel versiyon - Çoklu ambalaj

Kompakt evrensel kontrol cihazı
Modulasyonlu veya çok kademeli sistemler ve iklimlendirmebrulörler
ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

1.2 Baskı düzeni kuralları


1.2.1 Güvenlik notları


Bu kullanıcı kılavuzu, kişisel güvenliğinizi sağlamak, ekipman ve cihazlarda
oluşabilecek maddi hasarları önlemek için dikkate almanız gereken bilgileri
içermektedir. Talimatlar ve notlar, bir uyarı üçgeni, el veya ok işareti ile ön plana
çıkarılmıştır ve tehlike derecesine göre şu şekilde gösterilmektedir:
Bu cihaz sadece kalifiye personel tarafından işletime alınmalı ve çalıştırılmalıdır.
Güvenlikle ilgili bilgiler kapsamında ifade edilen yetkili personel, cihazları, sistemleri ve
elektrik devrelerini belirlenmiş güvenlik uygulamaları ve standartlar doğrultusunda
işletime alma, topraklama ve işaretleme yetkisine sahip kişilerdir.
Şunu dikkate alınız:
Cihaz sadece teknik açıklamada öngörülen kullanım durumları için ve sadece Siemens
tarafından tavsiye edilen veya izin verilen tedarikçilere ait yabancı cihazlar ve bileşenler
ile kullanılmalıdır.
Ürünler ancak doğru bir şekilde kargolama, muhafaze edilme, kurulma ve montajı
yapıldığında doğru bir şekilde çalışmaktadır.

1.2.2 Uyarı işaretleri


Dikkat ve İkaz işaretleri bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki koşullar altında
kullanılmaktadır:
Dikkat Bu işaret, talimatların eksik veya hiç dikkate alınmaması
sonucunda personel yaralanmalarının meydana
gelebileceği durumlarda kullanılmaktadır.


İkaz Bu işaret, talimatların eksik veya hiç dikkate alınmaması
sonucunda cihaz veya veri hasarlarının meydana
gelebileceği durumlarda kullanılmaktadır.

İkaz Bu işaret, elektrostatik olarak hassas bileşenlerle
çalışırken tedbir alınması amacıyla kullanılmaktadır.

1.2.3 Bilgilendirici işaretler

Bilgi Bu işaret, özel bir konuya dikkatinizin çekilmesi
gerektiği zaman kullanılır.

 Referans Bu işaret, başka belgelerde, bölümlerde veya kısımlarda
bulunan daha ayrıntılı bilgilere yönlendirmektedir.

abc¹ Dipnot Dipnotlar, belirli metin yerlerine ilişkin notlardır.
Dipnotlar 2 bölümden oluşur:
1.) Metin içerisindeki işaretleme yukarıda duran sıralı
sayılarla gerçekleşir.
2.) Dipnot metni sayfanın altında yer alır, bir sayı ve bir
periyod ile başlar.

* İşlem talimatı Yıldız işareti, gerekli bir hareketi tarif etmektedir.
Özel çalışma adımları bu yıldız işareti ile gösterilir ,
örn.:
*
tuşuna basın

 

1.2.4 Gösterim türleri


Tuşlar Tuşlar çerçeve içerisinde gösterilir. Semboller veya
metinler de bu şekilde gösterilebilir. Bir tuş birden fazla
işleve sahipse, daima güncel işlevi tanımlayan metin
gösterilir.

+
Tuş
kombinasyonu
Tuşların, bir artı işareti ile birlikte gösterilmesi, her iki
tuşun aynı anda basılı olması gerektiğini ifade eder.
ConF
InP
InP1
Komut zinciri Kelimeler arasındaki küçük oklar, konfigürasyon
düzeyinde parametrelerin hızlı bulunması veya PC
yazılımı ACS411 içindeki navigasyon içindir.

 

1.3 Tanım

RWF50 öncelikli olarak sıvı veya gaz yakıtlı ısıtma tesislerindeki sıcaklık veya basınç
kontrolü için kullanılmaktadır. Modele göre, ayar derecesi geri bildirimi olmayan
kompakt 3 pozisyonlu kontrol cihazı veya analog çıkışlı modülasyonlu kontrol cihazı
olarak kullanılmaktadır. Harici bir anahtar ile 2 kademeli brülörlerin kontrolü için 2
pozisyonlu kontrol cihazına dönüştürülebilir. Dahili termostat işlevi, brülörü açar ve
kapatır.
Kontrol cihazının çalışma modu, ısıtmadan soğutmaya değiştirilebilir.
 Referans!
Bkz. Bölüm 8.2 Kontrol cihazı Cntr
Kontrol cihazları, gerçek değer (kırmızı) ve ayar değeri (yeşil) için 2 adet dört haneli 7'li
göstergeye sahiptir.
RWF50.2, kontrol elemanını açmak veya kapatmak için kullanılan 2 röleyi içeren 3
pozisyonlu çıkışa sahiptir.
RWF50.3 bir analog çıkış ile donatılmıştır.
Modülasyonlu işletimde RWF50…, PID kontrol cihazı olarak çalışır. 2 kademeli
işletimde RWF50… ayarlanan değişim eşiğine göre kontrolü sağlar. İkili giriş
kullanılarak ikinci ayar değerinde değişiklik yapılabilir veya ayar değeri kaydırılabilir.
PID kontrol cihazı parametrelerini değiştirmek için kullanılan kendiliğinden ayarlama
işlevi standart olarak mevcuttur.
Kontrol cihazı, 48 x 48 x 104 mm ölçülerine sahip ve özellikle kontrol panellerinde
montaj için uygundur. Tüm elektriksel bağlantılar cihazın arka tarafında bulunan vidalı
klemensler üzerinden yapılır..

3.1 Montaj yeri ve iklimsel koşullar

 

 • - Montaj yeri mümkün olduğunca sarsıntısız, tozsuz ve agresif maddelerden uzak

olmalıdır.

 • - Regülatör mümkün olduğunca; örn. frekans konvertörlerinin veya yüksek gerilim

ateşleme transformatörlerinin neden olduğu, elektromanyetik alanların oluşma
kaynaklarından uzak monte edilmelidir.
Bağıl nem: ≤%95 yoğunlaşma olmadan
Ortam sıcaklığı aralığı: -20...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı: -40...70 °C

3.3 Bitişik montaj


Birden fazla cihaz, kontrol panelinde üst üste veya yan yana monte edilirse, pano
kesitleri arasındaki mesafe yatayda en az 11 mm ve dikeyde de en az
50 mm olmalıdır.
3.4 Kontrol cihazının panoda montajı
*
Çerçeveyi çıkartın
*
Birlikte verilen contayı cihaz gövdesinin üzerine oturtun

3.5 Kontrol cihazının panodan sökülmesi


İkaz!
Cihazı sökerken tüm kabloların çözülmesine ve kabloların pano ve gövde arasında
sıkışmamasına dikkat edilmelidir.
3.6 Kontrol cihazı ön kısmının bakımı
Kontrol cihazının ön kısmı normal deterjan, bulaşık deterjanı ve temizlik maddeleri ile
temizlenebilir.

İkaz!
Kontrol cihazının ön kısmı, aşındırıcı asit ve bazlara, aşındırıcı maddelere ve yüksek
basınçlı temizleme aletleri ile yapılacak temizlemeye karşı dayanıklı değildir.

4 Elektrik bağlantısı

4.1 Montaj notları

 

 • - Kontrol cihazı için seçilen kablo, montaj ve elektrik bağlantıları, AC 1000 V altında

nominal gerilimli güç devreleri kurulumu VDE 0100 talimatlarına veya ilgili ülke

 • talimatlarına uyumlu olmalıdır.
 • - Elektrik bağlantısı sadece uzman personel tarafından yürütülmelidir.
 • - Çalışmalar sırasında gerilim taşıyan parçalara dokunma tehlikesi söz konusu ise

cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir. (tüm kutuplu bağlantılar)
Dikkat!
RWF50'nin koruyucu düşük gerilim giriş ve çıkışlarına, harici bileşenler bağlandığında
(klemensler 11, 12, 13, D1, DG, G+, G-, A+, A- ve USB arabirimi), RWF50 içerisine
tehlike yaratabilecek aktif bir gerilimin bulunmaması gereklidir. .
Bu işlemi, çift/takviyeli izolasyona sahip kapsüllü bileşenler ile veya SELV bileşenleri
ile sağlayabilirsiniz. nabilir. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz
konusudur.
Dikkat!
Ünitenin arka tarafında bulunan tüm vida klemensleri, daima iyice sıkılmış olmalıdır.
Bu işlem, kullanılmayan klemensler için de geçerlidir.
Dikkat!

 • - Mahaldeki sigorta 20 A'yı aşmamalıdır.
 • - Cihaz tarafındaki sigorta (AC 250 V/1,6 A yavaş atan) IEC 60127-4’e uyumludur..
 • - Çıkış röleleri, yük devresinde kısa devre olması durumunda, kontakların kaynak

yaparak birleşmesini önlemek için izin verilen maksimum röle akımı ile sigortalanmış
olmalıdır.
 Referans!
Bkz. Bölüm 12.3 Kontrol cihazı çıkışları OutP

 • - Cihazın ana şebeke klemenslerine başka yükler bağlanmamalıdır.
 • - Elektromanyetik uyumluluk ve radyo parazit sınıfı, teknik verilerde yer alan

standartlara ve talimatlara uygundur.
 Referans!
Bkz. Bölüm 12.5 Elektrik verileri

 • - Giriş, çıkış ve besleme hatlarını birbirinden ayrı ve birbirine paralel olmayacak şekilde

döşenmelidir.

 • - Enerji besleme hattına bağlantısı olmayan tüm giriş ve çıkış hatları, korumalı ve

bükülü olmalıdır. Bunlar, kontrol cihazı tarafında elektrik geçen bileşenler ya da
kabloların yakınından geçmemelidir.

 • - Cihaz, patlama tehlikesi olan bölgelerde kurulum için uygun değildir.
 • - Kontrol cihazında yanlış ayarlanmış değerler (nominal değer, parametre ve

konfigürasyon düzeyi verileri) doğru çalışmayı olumsuz etkileyebilir veya hasarlara yol
açabilir.
Bu nedenle daima kontrol cihazından bağımsız emniyet düzenekleri; örn. aşırı basınç
vanaları veya sıcaklık sınırlayıcıları / denetleyicileri, mevcut olmalı ve ayar çalışmaları
sadece uzman personel tarafından yürütülmelidir.
Lütfen bu bağlamda ilgili emniyet talimatlarını dikkate alınız.
Kendiliğinden ayarlama işlevi ile akla gelebilecek tüm kontrol döngülerinin yönetimi
mümkün olamayacağından ulaşılan gerçek değerin istikrar kontrol edilmelidir.

İlgili Ürünler

Ürün Yorumları

Toplam 0 yorum Bu ürüne henüz yorum yapılmadı.
0,00
WhatsappWhatsapp
Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
×